ENGLISH 1

Primer de tot crea un quadern d'anglès al Drive.
 Allà hauràs d'escriure o copiar el que vagis aprenent d'anglès.
Mira els vídeos segons els teus interessos i el que et sembla que et cal aprendre. Tu tries. Pots treballar al costat d'algú que faci el mateix que tu i ajudar.vos.

Mira els vídeos i fes els exercicis.CLICA SOBRE EL QUE ET CAL APRENDRE. 
MIRA I ESCOLTA EL VÍDEO.
FES L'EXERCICI

PER APRENDRE VOCABULARI

COLORS. CLICK HERE and do the exercise

 NUMBERS 1-20. CLICK HERE and do the exercise

ANIMALS. Click here

DAYS OF THE WEEK:EXERCISE 

MONTHS OF THE YEAR: EXERCISES

VERBS 1
Quan hagis mirat el vídeo fes una taula al quadern d'anglès amb els verbs que has après i  les imatges corresponents.

VERBS 2

NUMBERS 1-30. 
CLICK HERE AND CHOOSE THE EXERCISE

SCHOOL
Exercise

ADJECTIVES
Exercise

FEELINGS.
ExercisePERSONAL PRONOUNS: EXERCICES

TO BE. Exercises

TO BE.

TO BE

ESCOLTAR CONVERSACIONS CURTES.

AQUÍ PODRÀS ESCOLTAR MOLTES CONVERSACIONS CURTES. Després d'escoltar cadascuna d'elles copia-la, busca un company que hagi fet el mateix exercici i simuleu la conversa